πισύρων

πισύρων
τέσσαρες
four
masc/fem gen pl (epic aeolic)
τέσσαρες
four
neut gen pl (epic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kʷetu̯ er-, kʷetuō̆ r-, kʷetur- m., kʷetes(o)r- f. —     kʷetu̯ er , kʷetuō̆ r , kʷetur m., kʷetes(o)r f.     English meaning: four     Deutsche Übersetzung: “vier”     Note: (contains?? *sor “wife, woman”)     Material: O.Ind. catvü raḥ m. (acc. caturaḥ), catvü ri n., cátasraḥ f.; Av.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”